Loại hai dàn rời

Loại hai dàn rời

Loại hai dàn rời

Loại hai dàn rời

Loại hai dàn rời
Loại hai dàn rời
0933 000 739
Loại hai dàn rời

Hệ thống điều hòa không khí hai dàn rời của Daikin hiệt suất vượt trội, tiết kiệm điện năng, tạo sự thoải mái, là giải pháp phù hợp cho mọi không gian và phong cách sống. Dãy sản phẩm đa dạng sử dụng công nghệ Daikin có chi phí thấp hơn và giảm thiểu tác động đến môi trường

Mã SP: FTNE20MV1V9
Giá: liên hệ
Mã SP: FTNE25MV1V9
Giá: liên hệ
Mã SP: FTNE35MV1V9
Giá: liên hệ
Mã SP: FTNE50MV1V
Giá: liên hệ
Mã SP: FTNE60MV1V
Giá: liên hệ
Mã SP: FTKC25RVMV
Giá: liên hệ
Mã SP: FTKC35RVMV
Giá: liên hệ
Mã SP: FTKC50RVMV
Giá: liên hệ
Mã SP: FTKC60RVMV
Giá: liên hệ
Mã SP: FTKC71RVMV
Giá: liên hệ
Mã SP: FTKV25NVM
Giá: liên hệ
Mã SP: FTKV35NVMV
Giá: liên hệ
Mã SP: FTKV50NVMV
Giá: liên hệ
Mã SP: FTKV60NVMV
Giá: liên hệ
Mã SP: FTKV71NVMV
Giá: liên hệ
Mã SP: FTKJ25NVMVW
Giá: liên hệ
Mã SP: FTKJ35NVMVW
Giá: liên hệ
Mã SP: FTKJ50NVMVW
Giá: liên hệ
Mã SP: FTKJ25NVMVS/RKJ25NVMV
Giá: liên hệ
Mã SP: FTKJ35NVMVS
Giá: liên hệ
Close
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường