Điều hòa không khí Packaged

Điều hòa không khí Packaged

Điều hòa không khí Packaged

Điều hòa không khí Packaged

Điều hòa không khí Packaged
Điều hòa không khí Packaged
0933 000 739
Điều hòa không khí Packaged

Thành công tại các cơ sở nghiên cứu và nhà máy thường gắn liền với việc kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ và chất lượng không khí. Đối với những môi trường này, Daikin cung cấp dãy sản phẩm điều hòa không khí Packaged phong phú với tính năng điều khiển chính xác nhiệt độ giúp duy trì kết quả chính xác và chất lượng sản phẩm

Mã SP:
Giá: liên hệ
Mã SP: FVGR05NV1
Giá: liên hệ
Mã SP: FVGR06NV1
Giá: liên hệ
Mã SP: FVGR08NV1
Giá: liên hệ
Mã SP: FVGR10NV1
Giá: liên hệ
Mã SP: FVPGR10NY1
Giá: liên hệ
Mã SP: FVPGR13NY1
Giá: liên hệ
Mã SP: FVPGR15NY1
Giá: liên hệ
Mã SP: FVPGR18NY1
Giá: liên hệ
Mã SP: FVPGR20NY1
Giá: liên hệ
Mã SP: FDR05NY1
Giá: liên hệ
Mã SP: FDR06NY1
Giá: liên hệ
Mã SP: FDR08NY1
Giá: liên hệ
Mã SP: FDR10NY1
Giá: liên hệ
Mã SP: FDR13NY1
Giá: liên hệ
Mã SP: FDR15NY1
Giá: liên hệ
Mã SP: FDR18NY1
Giá: liên hệ
Mã SP: FDR20NY1
Giá: liên hệ
Mã SP: FDR05NY1R1
Giá: liên hệ
Close
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường